index P en M
HOME
ART ABOUT STATEMENT CONTACT


Artist statement.

De werkelijkheid doet zich niet altijd aan ons voor zoals zij werkelijk is.
van de Camp & Heesterbeek onderzoeken het betrekkelijke van de werkelijkheid en in het bijzonder die van de schoonheid.
Een klassieke opvatting over schoonheid is dat je er niets meer aan kunt toevoegen of afhalen zonder dat het slechter wordt.
Ze onderzoeken deze opvatting door digitaal gemanipuleerde foto's en digitaal gecreëerde ruimtelijke objecten samen te voegen tot een nieuwe werkelijkheid.
Want wat gebeurt er als je elementen weglaat of toevoegt? Op deze manier halen ze de schoonheid uit de werkelijkheid en maken met hun beelden een nieuwe schoonheid.
In hun zoektocht zoeken ze de grenzen op waarbij ze zich elke keer weer afvragen hoe ver kun je afwijken van die klassieke opvatting over schoonheid zonder dat het het doel voorbij schiet? Zonder dat het opzichtig of geforceerd wordt en toch de kracht van het verhaal behoudt.

ster

 

Reality doesn't always present itself the way it really is.
Patricia and Marc explore the relativity of reality and of beauty in particular.
There's a classical view on beauty that one cannot add anything to it nor take away from it and not make things worse. They explore this notion through their Art where digitally manipulated photo's and digitally created spacial objects are blended together.
What happens if you leave out or add elements?
In their search Patricia and Marc explore boundaries, asking themselves time and again how far they can wander from the classical notion of beauty without overshooting the mark. Without it becoming gaudy or forced and still retaining the power of the story.
The technical element of their images could not have been realized without their wide knowledge of photography and graphic design.
Their Art introduces people to a reality with a different notion of beauty, space and time.