index P en M
HOME NEWS STATEMENT ABOUT SALES CONTACT
patricia

Patricia van de Camp heeft grafische kunst en fotografie gestudeerd aan de Rietveld Academie Amsterdam en de Design School SDU Kolding in Denemarken.

Patricia van de Camp studied graphic Art and photography at the Rietveld academie in Amsterdam and the Design School SDU Kolding in Denmark.
marc

Marc Heesterbeek heeft architectuur en stedenbouw gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en ruimtevaart architectuur aan het SICSA in Houston.

Marc Heesterbeek studied architecture and urban planning at the Technische Universiteit Eindhoven and space architecture at the SICSA in Houston.

ster

Nadat ze al enige tijd met elkaar converseerden over kunst in het algemeen en elkaars werk in het bijzonder, ontdekten ze dat er heel veel raakvlakken waren.
In 2018 hebben ze besloten om in het vervolg als kunstenaars duo naar buiten te treden.

After a period of long conversations about Art in general and their work in particular,
Patricia and Marc discovered a lot of common ground.
In 2018 they decided to become an Art duo and combine their skills to make unique photographic works.
© Copyright - van de Camp & Heesterbeek    about us