index P en M
HOME NEWS STATEMENT ABOUT SALES CONTACT


ARTIST STATEMENT.

Het werk van vandeCamp&Heesterbeek begint bij de portretfotografie en eindigt bij abstractie. Op zorgvuldige wijze worden de portretfoto’s gedeconstrueerd en weer opnieuw geassembleerd. Hierbij is de bedoeling van de foto en de persoon die gefotografeerd is niet van belang, er is enkel het beeld. Als omgekeerde schilders verwijderen zij de overbodige details van de fotografie om zo tot de essentie te komen.
Heel af en toe wordt er een fictief object toegevoegd. Zowel de identiteit als de vorm van de persoon wordt als het ware geremixt. Wat overblijft zijn beelden waar het zwart en het wit een eigen leven gaan leiden. Er zijn nog personen herkenbaar, maar ze zijn onderdeel geworden van een groter geheel; het existentiële minimum in een evenwichtige compositie.

ster
The works of vandeCamp&Heesterbeek start with portrait photography and end with abstraction. Portrait photo’s are carefully deconstructed and assembled back together again. The intent of the photo or the identity of the person portrayed are no longer relevant, there is only the image. As reversed painters they take out the irrelevant details of photography to get to the essence of the image.
Every once in a while a fictitious object is added. The identity and form of the person portrayed are remixed. The result are images where the black and the white live their own lives. The original portrayed persons are still recognizable but are now part of a larger whole; albeit stripped to the existential minimum in a balanced composition.

Patricia van de Camp & Marc Heesterbeek
June 2021
ster© Copyright - van de Camp & Heesterbeek    artist statement